• Do košíka vyberajte balík služieb, ktorý vyhovuje vaším požiadavkom.
  • Ceny sú spracovane z ohľadom na kvalitu a náročnosť video produkcie.
  • Postup vytvorenia cenovej ponuky máme spracovaný formou klasického internetového obchodu.
  • Váš výber je nezáväzný.
  • Záväznosť ponuky nadobudne platnosť až po vzájomnej dohode a prijatí zálohovej platby.
  • Neváhajte más kontaktovať, radi vám vysvetlíme naše pracovné postupy výroby videofilmu.