750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Spišský Štvrtok