4B SPŠ Banícka ( Spišská Nová Ves )

pečatenie triednej knihy a zostrih úvodného ceremoniálu. HD strih 1920×1080 Kamera a strih: Jaro Dzurman Kamera: Maroš Péchy